Kutools cho Word Crack là một plugin ứng dụng giải phóng các quy trình tiêu tốn thời gian mà hầu hết người dùng từ gặp phải. Plugin Kutools có một bộ công cụ tiết kiệm thời gian. Plugin này cho phép bạn thêm chú thích, đổi tên và sao chép tài liệu ở bất cứ đâu. Sử dụng plugin, bạn có thể sao chép một số tệp từ cùng một lúc. Điều này