Category: Dictionary

ABBYY Lingvo X6 Professional 16.2.2.133 + Crack

ABBYY Lingvo X6 Professional Crack là tên của một từ điển nổi tiếng và có ảnh hưởng có cơ sở dữ liệu khổng lồ gồm 19 ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn ngoại tuyến để mọi người có thể tận hưởng những lợi ích của chương trình này mà không cần truy cập Internet. Phần mềm hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Phần Lan, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ukraina, Ukraine,

Ultralingua Dictionary 7.1.1 + Crack [ Latest Version ]

Ultralingua từ điển Crack là một công cụ tiên tiến và chuyên nghiệp dành cho những người làm việc trong các lĩnh vực dịch thuật ngôn ngữ khác nhau. Giáo viên ngôn ngữ, dịch giả và những người trải nghiệm nhiều chuyến đi nước ngoài hàng năm, công cụ hiện tại có thể là một giải pháp mạnh mẽ và thiết thực cho bạn. Hiện tại có một số dịch vụ trực tuyến có sẵn mà bạn có thể sử dụng để học mới