1Password Mật ​​khẩu Trình quản lý đã được mở khóa đầy đủ là một chương trình đồ họa và bảo mật để lưu trữ mật khẩu, được phát triển bởi AgileBits Studio và được xuất bản trên thị trường Google Play. Với sự trợ giúp của Trình quản lý mật khẩu 1Password, đã mở khóa đầy đủ, bạn sẽ có thể lưu và quản lý tất cả các mật khẩu tài khoản của mình và bảo vệ chúng bằng một